Mundo Pau

febrero 25, 2011

Descargar video de TV3

Filed under: Informática — Perdigue @ 16:36
Tags: , , ,

Per a desa vídeos de tv3.cat utilitzo un script escrits en python. Per poder executar-lo necesitem instalar unes llibreries de python i el programa rtmpdump per això introduirem el següent comandament de consola.

$ sudo apt-get install python-tk rtmpdump

A continuació executarem el script descargar.py(recorda eliminar l’extensió .odt)

$ python descargar.py

Introduirem la direcció i ell lloc de desa. Aquí teniu un vídeo.